Noutati

Despre noi

Partenerul tau cu solutii Risk Control va gasi cele mai...
Read More...

Domenii de activitate

Compania RiskControl este experimentata in urmatoarele domenii de activitate:   constructii infrastructura productie retail distributie leasing aeronautic naval industria lemnoasa automotive servicii imobiliare bancar case...
Read More...

Strategia programelor de asigurare

Strategia initiala pe care Risk Control o stabileste cu clientul...
Read More...

Managementul riscului

Risk Control Insurance And Reinsurance Broker SRL realizeaza o evaluare...
Read More...

Solutionarea daunelor

Risk Control va asigura solutionarea rapida si eficienta a...
Read More...

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PDFImprimareEmail

Aceasta notificare este intocmita in baza noii legislatii europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal si are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea unor astfel de date, informare care sa va ajute sa decideti în cunoștință de cauză cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date personale care va apartin („Date”), in scopurile si conditiile mai jos prezentate.


Prelucrarea Datelor se face de catre societatea Risk Control Insurance and Reinsurance Broker SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in strada Duiliu Zamfirescu Nr. 10, Ap. 2 Etaj 1 si Ap. 3 Mansarda, telefon 0213119155, e-mail: office@riskcontrol.ro inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3105/2009 avand cod unic de inregistrare 25250169, în calitate de operator.


Societatea va prelucra date personale constand, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, semnatura, adresa de contact, telefon, e-mail, date privind bunul asigurabil, date privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul sau istoricul de daune dupa caz.


Scopul general al prelucrarii Datelor este activitatea de intermediere in asigurari si servicii conexe si consta in urmatoarele:
(i) “Scop ofertare/emitere contract asigurari” - prelucrarea de catre Societate a Datelor cu caracter personal se face în scopul obținerii celor mai avantajoase oferte de asigurare de la societatile de asigurare partenere, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislatia privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil. În cazul anumitor produse de asigurare (RCA de exemplu) se pot efectua profilari automate în vederea evaluarii riscului conform reglementarilor Autorității de Suprveghere Finanicară astfel incat oferta de asigurare va putea fi emisa in baza unor decizii automate de cotare. Acest scop nu include si politele de asigurare care necesita prelucrarea de informatii despre starea Dvs. de sanatate sau informatii despre minori sau alte persoane aflate sub responsabilitatea Dvs.
(ii)“Scop administrare polite de asigurare, asistenta la daune si consultanta - Societatea va prelucra Datele cu Caracter personal în scopul oferirii de servicii de intermediere in asigurari, în administrea politelor Dvs de asigurare și pentru a interveni în sprijinul Dvs în relatia cu societățile de asigurare în situațiile de producere a riscului asigurat, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislatia privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil.


Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal il poate reprezenta, dupa caz:
- Contractul de asigurare/polita de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obtine o oferta de asigurare prin intermediul Societatii sau/si emiterea politei de asigurare respective de catre noi,
- Indeplinirea obligatiilor legale ale Societatii,
- Indeplinirea intereselor legitime ale Societatii in contextul desfasurarii obiectului de activitate
- Consimtamantul persoanei vizate, unde este cazul

Datele cu caracter personal pot fi transferate, in functie de tipurile de asigurari pe care le vom intermedia pentru Dvs. catre: autoritati de stat, PAID (in cazul asigurarii obligatorii a locuintei), furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de ofertare, emitere, administrarea politelor de asigurare si oferirea asistentei la daune (societati de asigurare-reasigurare din Romania sau din Uniunea Europeana precum si alte companii din grupul din care acestea fac parte, societati de prestari servicii in cazul unor eventuale daune, societati de arhivare, furnizori de servicii IT, firme de curierat, cabinete de avocatura).


Va informam ca transformarea ofertei de asigurare acceptate de Dvs. in polita/contract de asigurare va fi conditionata de acceptarea de catre Dvs. a notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau, dupa caz, a consimtamantului apartinand Asiguratorului ales.


Datele vor fi stocate de catre Societate dupa cum urmeaza:
- Pentru ”Scop Ofertare asigurari generale”, pe perioada de valabilitate a ofertei plus 60 de zile de la expirare sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra.
- Pentru “Scop administrare polite de asigurare, asistenta la daune si consultanta pe perioada de valabilitate a poliței plus inca 5 ani de la incetarea ei sau 5 ani de la deschiderea dosarului de dauna.

Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimtamantul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a se opune prelucrarii, Dreptul de a depune o plangere la Societate sau la ANSPDCP.


Important: In cazul in care, in vederea incheierii unui contract de asigurare prin Risk Control Insurance and Reinsurane Broker SRL, ne transmiteti si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveti obligatia legala de a comunica prezenta informare persoanei respective si sa luati acordul acesteia in cazurile aplicate, in termen de maxim 1 luna de la data furnizarii datelor cu caracter personal.


Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteti contacta Societatea prin intermediul urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice sediu sau punct de lucru, (ii) la adresa de e-mail: datepersonale@riskcontrol.ro sau (iii) prin posta la adresa postala de la sediul Societatii mentionate mai sus. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus prin oricare din modalitatile de contact enumerate mai sus.